Đọc Vị Bất Kỳ Ai Offline – Sách Hay Nên Đọc  (Mod)

Đọc Vị Bất Kỳ Ai Offline – Sách Hay Nên Đọc (Mod)

Description of Đọc Vị Bất Kỳ Ai Offline - Sách Hay Nên Đọc (MOD unlimited money) for android

Đọc Vị Bất Kỳ Ai Offline – Sách Hay Nên Đọc (Mod) DOWNLOAD = com.ebook.sachhaynendoc.docvibatkyai

1. GIỚI THIỆU SÁCH

Tiến sĩ David J. Lieberman là tác giả được trao tặng nhiều giả thưởng, được quốc tế công nhận là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về hành vi và các mối quan hệ của con người.

Ông đã xuất bản sáu cuốn sách, tất cả đều được dịch ra 18 thứ tiếng và hai cuốn lọt vào danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times. Ông còn là khách mời của hơn 200 chương trình truyền hình như The Today Show, Fox News, PBS và The View. Ngoài ra, ông giảng dạy và tổ chức các cuộc hội thảo về nhiều lĩnh vực trên toàn nước Mỹ.

Bạn băn khoăn không biết người ngồi đối diện đang nghĩ gì? Họ có đang nói dối bạn không? Đối tác đang ngồi đối diện với bạn trên bàn đàm phán đang nghĩ gì và nói gì tiếp theo?

ĐỌC người khác là một trong những công cụ quan trọng, có giá trị nhất, giúp ích cho bạn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. ĐỌC VỊ người khác để:

Hãy chiếm thế thượng phong trong việc chủ động nhận biết điều cần tìm kiếm – ở bất kỳ ai bằng cách “thâm nhập vào suy nghĩ” của người khác. Đọc vị bất kỳ ai là cẩm nang dạy bạn cách thâm nhập vào tâm trí của người khác để biết điều người ta đang nghĩ. Cuốn sách này sẽ không giúp bạn rút ra các kết luận chung về một ai đó dựa vào cảm tính hay sự võ đoán. Những nguyên tắc được chia sẻ trong cuốn sách này không đơn thuần là những lý thuyết hay mẹo vặt chỉ đúng trong một số trường hợp hoặc với những đối tượng nhất định. Các kết quả nghiên cứu trong cuốn sách này được đưa ra dựa trên phương pháp S.N.A.P – cách thức phân tích và tìm hiểu tính cách một cách bài bản trong phạm vi cho phép mà không làm mếch lòng đối tượng được phân tích. Phương pháp này dựa trên những phân tích về tâm lý, chứ không chỉ đơn thuần dựa trên ngôn ngữ cử chỉ, trực giác hay võ đoán.

Trong Đọc vị bất kì ai – để không bị lừa dối và lợi dụng, với đầy ắp những thủ thuật tâm lý được trình bày tỉ mỉ mà bạn có thể áp dụng với bất cứ ai hay bất kì tình huống nào, Tiến sĩ David Lieberman trao cho bạn khả năng giành được những gì bạn muốn bất cứ khi nào bạn cần. Không chỉ là các chiến lược hay nguyên tắc, trong cuốn sách này còn có rất nhiều giải pháp cho những vấn đề kinh doanh của bạn. Và bạn sẽ được trang bị những công cụ tối ưu để điều hành doanh nghiệp của mình.

Nhà lãnh đạo ưu tú không chỉ là người đưa ra quyết định đúng đắn hay chiến lược gia tài ba. Họ phải nắm bắt được những kỹ năng mà không phải trường kinh doanh nào cũng dạy – đó là sức mạnh của thuyết phục và thấu hiểu. Qua cuốn sách làm sếp không chỉ là nghệ thuật, bạn sẽ làm chủ được những thủ thuật tâm lý để thuyết phục mọi người quanh mình và tạo được một liên minh vững chắc.

2. CHỨC NĂNG CỦA ỨNG DỤNG

– Chế độ đọc sách Full màn hình
– Chế độ đọc ngày – đêm tiện lợi
– Hiển thị số trang còn lại, giúp bạn dễ dàng theo dõi
– Tự động lưu lại vị trí đọc cuối cùng chuẩn xác
– Thay đổi font chữ, cỡ chữ
– Thay đổi chế độ Lật trang, Cuộn trang
– Tìm kiếm trong toàn bộ cuốn sách
– Thêm highlight một cách dễ dàng
– Thêm ghi chú cho một highlight
– Tự động nhắc nhở đọc sách hàng ngày
– Hoàn toàn Offline
– Hoàn toàn FREE

Chúc các bạn tìm được những giá trị trong cuốn sách này. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và thành công.
1. INTRODUCTION BOOK

Dr. David J. Lieberman is the author of numerous awards, internationally recognized as a leading expert in the field of human behavior and relationships.

He has published six books, all of which are translated into 18 languages, and two of them are on the New York Times bestseller list. He has also been a guest of over 200 television shows such as The Today Show, Fox News, PBS and The View. In addition, he teaches and organizes seminars on many fields across the United States.

You wonder what the opposite person is thinking? Are they lying to you? What is the partner sitting opposite you at the negotiating table thinking about and saying next?

READ others is one of the most important, valuable tools that will help you in every aspect of your life. READ others to:

Take the upper hand in proactively recognizing what to look for – in anyone by “penetrating into the mind” of others. Reading whoever is the handbook teaches you how to penetrate into the minds of others to know what people are thinking. This book will not help you draw general conclusions about someone based on emotion or guess. The principles shared in this book are not simply theories or tips that are true only in certain cases or with certain audiences. The results of this book are based on the S.N.A.P method – methodical analysis and methodological examination of the character within the permitted range without distracting to the object being analyzed. This method is based on psychological analysis, not merely on language of gesture, intuition or guess.

In Reading Anyone – so as not to be deceived and taken advantage of, is full of elaborate psychological tips that you can apply to anyone or any situation, Dr. David Lieberman Giving you the ability to get what you want whenever you need it. More than just strategies or principles, there are many solutions to your business problems in this book. And you will be equipped with the optimal tools to run your business.

Good leaders aren’t just the right decision maker or talented strategist. They must grasp the skills that not every business school teaches – that is the power of persuasion and understanding. Through the book boss is not only art, you will master the psychological tricks to convince people around you and create a solid alliance.

2. FUNCTION OF THE APPLICATION

– Full screen reading mode
– Convenient reading day and night
– Display the number of remaining pages, making it easy to follow
– Automatically save the last reading position correctly
– Change font, font size
– Change the Page Flip, Page Scroll mode
– Search the whole book
– Add highlights easily
– Add notes to a highlight
– Automatic reminder for daily reading
– Completely Offline
– Completely FREE

Wish you find the value in this book. Wish you always healthy and successful.
Cuốn sách giúp bạn có thể đọc được bất kỳ ai

MOD Information of Đọc Vị Bất Kỳ Ai Offline - Sách Hay Nên Đọc

App Name Đọc Vị Bất Kỳ Ai Offline - Sách Hay Nên Đọc
Package Name com.ebook.sachhaynendoc.docvibatkyai
Version
Rating ( 47 )
Size
Requirement
Updated
Installs 5,000+
Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *