Kalambury – hasła po polsku, gra towarzyska 44 (Mod)

Kalambury – hasła po polsku, gra towarzyska 44 (Mod)

Description of Kalambury - hasła po polsku, gra towarzyska (MOD unlimited money) for android

Kalambury – hasła po polsku, gra towarzyska 38 (Mod) DOWNLOAD = com.HourglassGames.eKalambury

Kalambury hasła po polsku – to wieloosobowa gra towarzyska offline która generuje polskie hasła w 7 kategoriach:
• przysłowia
• miejsca
• przedmioty
• postacie
• tytuły
• zwierzęta
• czynności

Na początku gry tworzymy dwie drużyny i dodajemy graczy, następnie ustalamy zasady na jakich będziemy grać. Sami możemy wybrać:
• czas trwania rundy
• czy gramy do określonej ilości punktów czy rund
• do ilu punktów/ rund gramy
• tryby gry:
▪ pokazywanie👋
▪ mówienie 💋
▪ rysowanie ✍
• czy pominięcie hasła wiąże się z utratą punktu.
• kategorie

Rozgrywka:
Podczas rozgrywki w kalambury widzimy aktualną drużynę, osobę i wylosowany tryb (pokazywanie/mówienie/rysowanie). Po kliknięciu przycisku start zostanie wylosowana kategoria i hasło, a czas zacznie się odliczać. Od tego momentu musimy przekazać innym wylosowane hasło w taki sposób, aby nasza drużyna odgadła jak najwięcej haseł w określonym czasie. Jeżeli im się uda klikamy na przycisk ✅, a jeżeli chcemy pominąć hasło to na przycisk ❌.
Gra kończy się, gdy któraś z drużyn osiągnie wcześniej ustaloną liczbę punktów lub rund.

Jeżeli jesteś ze znajomymi i szukasz fajnej gry dla całej grupy 🧒👦👧👱, nie czekaj, zainstaluj i bawcie się dobrze ❗❗❗
Punches in Polish – is a multiplayer online social game that generates Polish entries in 7 categories:
• Proverbs
• places
• items
• characters
• titles
• Animals
• activities

At the beginning of the game, we create two teams and add players, then set the rules on which we will play. We can choose:
• duration of the round
• do we play to a certain number of points or rounds
• up to how many points / rounds we play
• game modes:
  ▪ showing👋
  ▪ speaking 💋
  ▪ drawing ✍
• whether omitting the password is associated with the loss of a point.
• categories

Game:
During the pun game, we see the current team, the person and the drawn mode (showing / talking / drawing). After clicking the start button, a category and password will be drawn and the time will start counting down. From this moment on, we must pass the drawn password to others in such a way that our team can guess as many passwords as possible in a given time. If they succeed, click the ✅ button, and if we want to skip the password, then the ❌ button.
The game ends when one of the teams reaches a predetermined number of points or rounds.

If you’re with friends and are looking for a fun game for the whole group 🧒👦👧👱, don’t wait, install and have fun ❗❗❗
Poprawa błędów 🙂

MOD Information of Kalambury - hasła po polsku, gra towarzyska

App Name Kalambury - hasła po polsku, gra towarzyska
Package Name com.HourglassGames.eKalambury
Version 38
Rating ( 52 )
Size 23.3 MB
Requirement Android 4.4+
Updated 2020-05-07
Installs 10,000+
Category Games, Word
Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *